Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000235888 Община Кирково
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кирково 6884 Кирково ул. „Дружба” № 1, с.Кирково, община Кирково, област Кърджали
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Основен ремонт на спортна зала към СОУ „Отец Паисий” – Кирково” 02.06.2008 786 417 786 417 0 786 417 12,00 Приключен
По – добро управление,подобрявайки професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Кирково 09.04.2013 79 612 79 612 0 79 612 12,00 Приключен
Планиране и консултиране на стратегически програмни и планови документи разработени на общинско ниво 31.10.2013 35 997 35 997 0 35 997 9,00 Приключен
„Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност” 22.08.2014 49 573 49 573 0 49 573 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Източният свят на Родопа планина" 13.08.2012 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз