Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131123596 „Ню Бизнес Адвайзърс”ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Гр. София, ул. „Парчевич” №27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура в община Гърмен посредством ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две училища в с. Огняново и с. Долно Дряново BG161PO001-4.1.01-0152-C0001
Повишаване ефективността на "Мазалат" ЕООД" BG161PO003-2.1.06-0280-C0001
"Технологична модернизация на варово производство" BG161PO003-2.1.06-0286-C0001
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” BG161PO005-2.0.05-0001-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА GENERIC FRAME ONLINE STUDIO : ИНОВАТИВНА НА СВЕТОВНО НИВО ИНТЕГРИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ BG161PO003-1.1.01-0249-C0001
Разработване малка молекула за използване в диагностично устройство за бързо измерване на плазмената ретинова активност BG161PO003-1.1.05-0208-C0001
Внедряване на мобилен терминал за продажби на стоки и услуги с електронни разплащания в реално време Eltrade А700 BG161PO003-1.1.07-0333-C0001
Внедряване на иновативна система за управление на риска BG161PO003-1.1.07-0334-C0001
Внедряване на собствено разработени иновативни продукти в производствения процес на „Уолтопия” ООД BG161PO003-1.1.07-0331-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз