Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127627462 „КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен 9700, бул. „Ришки проход” № 171, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен BG161PO001-1.1.09-0010-C0001
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз