Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695235 Министерство на вътрешните работи
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София улица "Шести септември" 29
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на 6-те най-големи града- Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, и Ст.Загора 14.10.2008 95 093 992 95 093 992 0 95 394 070 87,13 Приключен
Въвеждане на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот в МВР 12.06.2009 228 595 228 595 0 228 595 18,00 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ “КООРДИНАЦИЯ НА БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС (АФКОС)”В МВР” 03.06.2011 318 639 318 639 0 318 653 24,00 Приключен
„Оптимизиране управлението на човешките ресурси в МВР в съответствие с европейските практики” 26.01.2012 138 897 138 897 0 138 897 22,33 Приключен
Укрепване на капацитета на МВР за управление на проекти по ОПРР 11.09.2012 177 004 177 004 0 177 004 10,00 Приключен
Укрепване на капацитета на разследващите органи в МВР и повишаване на ефективността на разследването 01.03.2013 920 972 920 972 0 920 972 32,63 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз