Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175765346 ДЗЗД "Силистра 2009"
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра гр. Силистра, ул. "Тутракан" №12




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на транспортната достъпност чрез рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Силистра BG161PO001-2.1.02-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз