Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117515479 ЕТ "Блу пойнт Мариела Минчева"
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 27 , вх. 2, ет. 5, ап. 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Проучване и прилагане на добри европейски практики за оптимизиране на жилищната политика на Община Силистра BG161PO001-4.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз