Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110518798 Радослав Михайлов Христов
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Тетевен 5700 Тетевен Тетевен, ул.Крачун Иванов 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
”Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на СОУ”Васил Левски”гр. Ябланица и ЦДГ ”Райна Княгиня” гр. Ябланица” BG161PO001-4.1.01-0023-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в сграда на "Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии" BG161PO001-1.1.07-0020-C0001
Иновативни технологии за растеж на “Медикет Цех” ЕООД - единственото производство на биберони и бебешки бутилки в България BG161PO003-2.1.06-0505-C0001
Повишаване на информационната сигурност в Ротопринт ООД, чрез покриване на изискванията на стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.08-0590-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на фирма „МЕДИКЕТ ЦЕХ” ЕООД чрез закупуване и внедряване на ново оборудване BG161PO003-2.1.13-0260-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз