Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175739401 Обединение по ЗЗД"Прайм-Микрофонд"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1504 София, бул. "Евлоги Георгиев"167А, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Планиране и осъществяване на оценки на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. BG161PO001-5.3.01-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз