Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130578598 ЕЙТ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Усъвършенстване на управлението и дейността на КРИБ BG051PO002-2.3.01-0014-C0001
Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на лисабонските цели и корпоративната социална отговорност BG051PO001-2.1.09-0001-C0001
Професионалното обучение - фактор за конкурентоспособност на българския туризъм BG051PO001-2.1.02-0301-C0001
"Добри практики - допълнителни умения - висока квалификация" BG051PO001-2.1.02-0391-C0001
Подкрепа за достоен живот BG051PO001-5.2.09-0001-C0001
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа BG051PO001-6.2.09-0001-C0001
Подкрепа за единно бъдеще BG051PO001-4.1.03-0356-C0001
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз