Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123083077 "Краси - 2000" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. "Патриарх Евтимий" 23А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За по-добър живот BG051PO001-5.1.04-0039-C0001
"Подобряване условията на труд на работещите в "Групова Практика за Първична Медицинска Помощ – Сливен” ООД, гр. Сливен" BG051PO001-2.3.03-1146-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз