Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127015696 „ДИБО” АД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Велики Преслав 9850 Велики Преслав ж.к. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“ BG161PO001-1.1.11-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз