Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 817086759 "ИЛСТРОЙ" ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул. Генерал Николов № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Професионална техническа гимназия (ПТГ) „Д-р Никола Василиади” – Габрово BG161PO001-1.1.02-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз