Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115746252 "ДИД - ИВАН ДОНЧЕВ"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Пере Тошев" № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив BG161PO001-1.4.02-0073-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз