Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000291709 Община Троян
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Троян 5600 Троян пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Изпълнение на 1ви етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян 29.12.2008 4 494 428 4 400 944 167 424 4 400 944 36,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян 15.12.2008 1 368 094 1 368 094 0 1 368 094 33,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян 15.12.2008 1 942 842 1 942 842 0 1 942 842 33,00 Приключен
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и струтище на «Римски път»” 25.06.2009 703 470 703 470 0 703 767 20,00 Приключен
Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян 16.07.2010 3 632 231 3 632 231 0 3 309 916 21,00 Приключен
Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина 03.09.2010 4 462 468 4 462 468 0 4 462 468 27,97 Приключен
„Независимост и достоен живот за хората с увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Троян 01.11.2010 171 041 171 041 0 156 281 14,00 Приключен
„Развитие на туристически атракции в община Троян” 28.12.2010 1 426 576 1 426 576 0 1 183 368 18,00 Приключен
" Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за ц предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение" 03.06.2011 848 950 846 755 2 513 804 417 24,00 Приключен
Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян - български фестивал на сливата 09.08.2011 341 226 341 226 0 324 165 24,00 Приключен
Ефективност и качество за добро управление 09.04.2012 153 037 153 037 0 153 037 14,00 Приключен
Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево 10.10.2012 78 945 78 945 0 78 945 15,00 Приключен
„Независимост и включване“ 28.11.2012 155 588 155 588 0 133 903 18,00 Приключен
Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян 11.12.2012 18 413 665 17 458 627 5 972 420 17 458 627 40,20 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация - Троян 26.04.2013 65 089 65 089 0 65 089 12,00 Приключен
Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ Троян ЕООД, гр. Троян 30.10.2013 1 279 498 1 270 238 9 398 1 270 238 18,00 Приключен
"Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г." 20.12.2013 166 612 166 612 0 158 281 20,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз