Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115562544 "Елит 2000"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Ген. Колев" №10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разкриване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС - Пловдив BG051PO001-5.2.06-0011-C0001
Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП – Пловдив BG051PO001-5.1.05-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз