Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117077746 "Одит Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. Гоце Делчев, бл. 22, ап. 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите” град Севлиево” BG161PO001-1.4.05-0011-C0001
Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология- CNC-струг BG161PO003-2.1.06-0243-C0001
«РИНКО-ИНТЕРИОР ЕООД-МОДЕРНА КОМПАНИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР» BG161PO003-2.1.06-0305-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „Марпекс Агро”ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008” BG161PO003-2.1.08-0364-C0001
Иновационни решения в индустрията за уплътнения и изолации BG161PO003-1.1.03-0002-C0001
Подобряване на административния капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе BG051PO002-1.3.04-0018-C0001
Подобряване условията на труд в Интериор-46 ООД, чрез реконструкция на вентилационна система и обезопасяване на съществуващи обекти BG051PO001-2.3.02-0141-C0001
"Устойчиво развитие чрез енергйина ефективност и иновации" BG161PO003-1.1.05-0181-C0001
„Помощ в дома”- нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново BG051PO001-5.1.04-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз