Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127049250 ЕТ "Пламен Милков"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Смядово 9820 Смядово ул. "Юри Гагарин" № 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Грижа в семейна среда за независим и достоен живот за нуждаещите се в Община Смядово, чрез предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник" BG051PO001-5.2.07-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз