Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131501195 "Би Ен Ай Студио" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. "Дондуков", №38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
”Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура на СОУ”Васил Левски”гр. Ябланица и ЦДГ ”Райна Княгиня” гр. Ябланица” BG161PO001-4.1.01-0023-C0001
"Усъвършенстване на системата за стандартизация в България" BG161PO003-4.3.01-0003-C0001
Ремонт на СОУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност BG161PO001-4.1.03-0091-C0001
Почистване, укрепване и коригиране на профила на река Макоцевска в землището на село Горна Малина BG161PO001-4.1.04-0062-C0001
Проектиране на корекция на р. Валявица BG161PO001-4.1.04-0081-C0001
Музеен ансамбъл "Пейо Крачолов Яворов" BG161PO001-3.1.03-0014-C0001
Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с.Краище BG161PO001-4.1.03-0096-C0001
Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово участък при фирма "Импрегнация 2000" BG161PO001-1.4.06-0046-C0001
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в село Дагоново и село Краище, община Белица BG161PO001-4.1.04-0034-C0001
Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово - СОУ Ал. Иванов-Чапай BG161PO001-1.1.09-0046-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново BG161PO001-4.1.03-0054-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "СТЕАЛИТ" ООД чрез въвеждане в експлоатация на инсталация за производство на комплексни смазки BG161PO003-2.1.13-0482-C0001
Устойчиво развитие на община Етрополе чрез ефективно взаимодействие на заинтересованите страни при формиране, изпълнение, контрол и мониторинг на общински политики BG051PO002-1.3.07-0152-C0001
Партньорство при стратегическо планиране и контрол в реализацията на общински политики в община Белица BG051PO002-1.3.07-0004-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване на Общински план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020година BG051PO002-1.3.07-0177-C0001
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово BG051PO002-2.2.15-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз