Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110563699 "МЕГА БИЛД" ЕООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Тетевен 5700 Тетевен гр. Тетевен, ул. "Никола Вапцаров" № 4а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в сграда на "Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии" BG161PO001-1.1.07-0020-C0001
Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите BG161PO001-5.3.01-0054-C0001
"Предпазване на населени места в Община Доспат от наводнения - село Барутин" BG161PO001-4.1.04-0074-C0001
Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р.Върбица от о.т.970 до 977 по бул.България и почистване на речното корито BG161PO001-4.1.04-0033-C0001
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово BG161PO001-1.4.06-0020-C0001
Димум – античната митница на Мизия BG161PO001-3.1.02-0103-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ПГ "Васил Левски, гр. Доспат BG161PO001-4.1.03-0022-C0001
Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград BG161PO001-3.1.03-0043-C0001
Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ "Хр.Ботев", гр.Джебел BG161PO001-4.1.03-0069-C0001
Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ЦДГ "Щастливо детство", с. Чавдар BG161PO001-4.1.03-0029-C0001
Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и прилагане на нови подходи в работата им BG051PO002-1.1.04-0018-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на "Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", гр. Плевен" BG161PO001-1.1.05-0022-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище за танцово изкуство, гр. София" BG161PO001-1.1.05-0023-C0001
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" BG161PO001-1.1.05-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз