Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101521605 ЕТ "Малина Делева-Геоконсулт"
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич гр.Петрич ул."Круша" № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Възстановяване и благоустрояване на градската среда в гр.Петрич BG161PO001-1.4.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз