Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201337150 "ДиДжи Консулт"ЕООД - София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, жк Люлин, бл.007, ет.2, ап.8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Популяризиране на предимствата за инвестиране в България" BG161PO003-4.1.01-0001-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Перник BG161PO001-1.4.07-0023-C0001
Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост "Кракра Пернишки" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура BG161PO001-3.1.03-0039-C0001
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия BG161PO001-1.1.11-0058-C0001
Внедряване на иновативен продукт в производството на „Трафикбилд” BG161PO003-1.1.04-0085-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ BG051PO002-2.2.08-0154-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич BG051PO002-2.2.08-0041-C0001
Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград BG161PO001-1.4.09-0012-C0001
Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги BG161PO003-2.4.01-0038-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефикасното изпълнение на задълженията на служителите в НССЗ BG051PO002-2.2.09-0045-C0001
Развитие и популяризиране на малки и средни фирми в областта на Флийт Мениджмънта в България BG161PO003-2.4.02-0063-C0001
Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в община Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие BG051PO002-1.3.07-0158-C0001
Ефективни политики в Община Стражица BG051PO002-1.3.07-0030-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера BG051PO002-1.3.07-0106-C0001
Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики BG051PO002-1.3.07-0112-C0001
"Внедряване на иновативни сладкарски изделия" BG161PO003-1.1.07-0573-C0001
‘УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНО СПОДОБНОСТТА НА КОМАК МЕДИКАЛ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ В СФЕРАТА НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ’ BG161PO003-1.1.07-0417-C0001
„Популяризиране и подпомагане на малкия и среден бизнес в сферата на занаятчийството” BG161PO003-2.4.02-0032-C0001
” Подкрепа за Развитие и Популяризиране на район Ловеч” BG161PO003-2.4.02-0068-C0001
Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт за система за управление на качеството в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури BG051PO002-3.1.08-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз