Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113593530 "ПИ АР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник гр.Перник, ул."Кракра" 61/60
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"В ТЪРСЕНЕ НА УСТОЙЧИВИ МОДЕЛИ”: ОБЩИНА ПЕРНИК – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА С БИЗНЕСА BG051PO002-1.4.02-0002-C0001
Укрепване на свлачището в с. Планиница BG161PO001-1.4.03-0007-C0001
Възстановяване на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на квартал Бяла вода, община Перник BG161PO001-1.4.06-0039-C0001
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001
"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“ BG161PO001-3.2.03-0024-C0001
„Повишаване на административния капацитет в област Перник за интегрирано устойчиво планиране на градска среда и енергийна ефективност, професионална етика и етично регулиране” BG051PO002-2.2.09-0030-C0001
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” BG161PO001-5.3.02-0020-C0001
Подобряване на ефективността на общинска администрация Ямбол за ефективно изпълнение на функциите й BG051PO002-1.1.07-0045-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Ямбол BG051PO002-1.3.07-0150-C0001
Шумен 2020 BG051PO002-1.3.07-0090-C0001
Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост BG051PO002-3.2.06-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз