Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101114723 ”Пирински туристически форум - 98” ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград гр. Благоевград, ж.к. кв. Вароша №1834/1835
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи BG161PO001-1.4.02-0045-C0001
„Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев” BG161PO001-1.1.01-0116-C0001
"Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча" BG161PO001-1.4.06-0049-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев BG161PO001-1.4.07-0009-C0001
Преустройство и преобурудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев BG161PO001-1.1.12-0015-C0001
„Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев” BG161PO001-1.4.09-0031-C0001
Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии BG051PO001-7.0.07-0190-C0001
„В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.” BG161PO001-5.3.02-0035-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев BG051PO002-2.2.12-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз