Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106071261 ЕТ „Агора -ПЛС-Л.Стоянова” гр.Враца
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца гр.Враца, ул. "Иван Вазов"№4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз