Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101634204 "КОНТО ЕКСПЕРТ" ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Разлог 2760 Разлог гр. Разлог, пл. "Преображение" 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм BG161PO001-4.2.01-0057-C0001
Укрепване на свлачище в село Елешница, община Разлог BG161PO001-4.1.02-0021-C0001
ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в гр.Банско и гр.Добринище BG161PO001-4.1.03-0041-C0001
Повишаване на енергийна ефективност на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево BG161PO001-4.1.03-0074-C0001
"Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Бани, община Разлог" BG161PO001-4.1.04-0028-C0001
"Корекция на река Места при град Якоруда- етап VI и етап VII" BG161PO001-4.1.04-0052-C0001
Междурегионално сътрудничество за модернизиране управлението на община Чкоруда чрез прилагане на географски информационни системи за превенция на риска и туристически маркенинг BG161PO001-4.2.01-0100-C0001
Оптимизиране на процесите по предоставяне на услуги на Българския институт по метрология (БИМ). БИМ – доставчик на електронни административни услуги. BG051PO002-3.1.04-0012-C0001
Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч BG161PO001-3.2.02-0020-C0001
“Създаване на звено за услуги в домашна среда на територията на община Якоруда” BG051PO001-5.1.04-0188-C0001
Развитие на устойчива социална политика в Община Белица чрез създаване на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“. BG051PO001-5.1.04-0209-C0001
Изграждане на ИТ система за безприсъствено обслужване на търговския процес BG161PO003-1.1.05-0293-C0001
Нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания” в град Вършец BG051PO001-5.2.13-0024-C0001
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог BG161PO001-5.3.03-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз