Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831649546 "МММ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, бул.Ситняково №43, бл.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с.Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води BG161PO005-1.0.01-0169-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Антон, община Антон BG161PO001-4.1.03-0095-C0001
Създаване и популяризира-не на културно-историчес-кия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина” BG161PO001-3.1.02-0083-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев BG161PO001-1.4.07-0009-C0001
"Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства" BG161PO001-5.3.01-0059-C0001
"Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня" BG161PO005-3.0.07-0045-C0001
Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД BG161PO001-1.1.12-0004-C0001
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" BG161PO001-3.1.03-0052-C0001
Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра BG161PO005-1.0.06-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз