Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121854332 ЕКИП 123 ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул."Климент Охридски" №16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Инвестираме в нашите деца” BG161PO001-1.1.01-0110-C0001
Ние сме част от Вас BG161PO001-1.1.11-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз