Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131202129 Европа 7 ООД
Седалище Област: София област Oбщина: Ботевград 2140 Ботевград гр.Ботевград, ул."Александър Стамболйски"№18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Строим нашето бъдеще 13.11.2012 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Инвестираме в нашите деца” BG161PO001-1.1.01-0110-C0001
Ние сме част от Вас BG161PO001-1.1.11-0016-C0001
Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм BG161PO001-3.1.03-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз