Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101735139 „Гига Консулт” ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград гр. Благоевград, ул. «3-ти март» № 37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград BG161PO001-1.1.09-0028-C0001
Корекция на дерета през с. Еленово, Община Благоевград BG161PO001-1.4.06-0035-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново BG161PO001-4.1.03-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз