Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101159348 „Експрес Консулт” ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград гр. Благоевград, ул. „Димитър Йосифов” № 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура в община Гърмен посредством ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две училища в с. Огняново и с. Долно Дряново BG161PO001-4.1.01-0152-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград BG161PO001-1.1.09-0028-C0001
Реставрация, консервация и социализация на късно античен град "Никополис ад Нестум" BG161PO001-3.1.03-0010-C0001
Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността BG161PO001-1.1.11-0004-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и реконструкция на едно ЗЖ на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.11-0043-C0001
Инвестиции в устойчиво развитие на община Хаджидимово - чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни институции - ЦДГ "Надежда", ЦДГ "Незабравка" с.Копривлен и ЦДГ "Пролет" с.Абланица BG161PO001-4.1.03-0070-C0001
Инвестиции в бъдещето на Община Благоевград BG161PO001-5.3.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз