Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123077640 "Кумакс Инвест" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък гр. Казанлък, ул. "Софроний Врачански" № 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Национална школа по физика гр.Казанлък BG051PO001-4.2.03-0672-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз