Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130910506 "Прайм Тайм" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. Христо Трайков № 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали BG161PO001-3.3.01-0007-C0001
РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА БРАНД „БЪЛГАРИЯ” И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКА НА ИНТЕГРИРАН И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН БРАНД МЕНИДЖМЪНТ BG161PO001-3.3.01-0010-C0001
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" BG051PO001-2.1.05-0001-C0001
"Подкрепа за достоен труд" BG051PO001-2.1.04-0001-C0001
Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на град Костинброд BG161PO001-1.1.09-0022-C0001
Провеждане на оптимизация в държавни институции BG051PO002-1.1.02-0001-C0001
“Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране” BG051PO002-3.1.06-0008-C0001
Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България BG161PO001-3.3.01-0012-C0001
Podkrepa BG161PO002-1.9.01-0001-C0001
Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево BG051PO002-1.1.04-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз