Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131111149 «БРАНД НЮ АЙДИЪС» ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. Джеймс Баучер №51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация BG161PO001-3.3.01-0005-C0001
Шанс за реализация на младежите в България BG051PO001-1.1.01-0001-C0001
е-община Варна - ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите BG051PO002-3.1.02-0033-C0001
Провеждане на цялостна медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали BG051PO002-4.1.01-0010-C0001
"Подобряване на качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика" BG051PO001-6.1.08-0001-C0001
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА BG161PO001-3.2.02-0006-C0001
“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” BG161PO001-1.4.09-0006-C0001
"Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата - Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик -II-ри етап" BG161PO004-3.0.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз