Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121252379 "Ра Крес" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Цар Асен" 77
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0005-C0001
„Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религите, гр. Стара Загора” BG161PO001-3.1.01-0005-C0001
Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство BG161PO001-1.1.05-0007-C0001
Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера BG161PO001-1.1.05-0008-C0001
Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров” – Варна BG161PO001-1.1.05-0009-C0001
Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив BG161PO001-1.1.05-0010-C0001
Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – София BG161PO001-1.1.05-0011-C0001
Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе BG161PO001-1.1.05-0012-C0001
Ремонт и модернизация на сградата на Оперо-филхармонично дружество, гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0015-C0001
Ремонт, реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Национално училище за музикално и сценично изкуство "Панчо Владигеров" - Бургас BG161PO001-1.1.05-0016-C0001
Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс "България" - гр. София BG161PO001-1.1.05-0017-C0001
Газификация и модернизация на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен BG161PO001-1.1.05-0019-C0001
Въвеждане на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 на Модус Консулт ЕООД BG161PO003-2.1.08-0429-C0001
Формула Марица Арт - Еко фестивал BG161PO001-1.1.10-0029-C0001
Консервация, реставрация, експониране и социализация на "Антично селище и късноантична крепост" на нос Св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на община Бяла, Варненска област BG161PO001-3.1.03-0022-C0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „ТИМЕКС-БГ” ООД BG161PO003-2.1.12-0451-C0001
"Повишаване на възможностите за подкрепа, предоставяна от Лонч Хъб Адвайзърс ООД, за развитие на про-иновативна среда и подпомагане на стартиращи предприятия" BG161PO003-3.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз