Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175287191 "Веск консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Христо Батанджиев" 60
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЦЪРКВА "СВ.ГЕОРГИ" В С.АРБАНАСИ” BG161PO001-3.1.01-0003-C0001
Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0005-C0001
„Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религите, гр. Стара Загора” BG161PO001-3.1.01-0005-C0001
Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска” BG161PO001-3.1.01-0006-C0001
Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица BG161PO001-3.1.01-0008-C0001
Възстановяване на сградата на "Кръстатата казарма" (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, гр. Видин BG161PO001-3.1.01-0010-C0001
Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм” BG161PO001-3.1.01-0007-C0001
Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец BG161PO001-3.1.01-0011-C0001
Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново BG161PO001-3.1.01-0009-C0001
Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”. BG161PO001-3.1.01-0012-C0001
Развитие на производствен комплекс-хъб за производство на иновативни визуални продукти BG161PO003-2.1.11-0013-C0001
Развитие на устойчив туризъм в община враца. Леденика-туризъм без сезони BG161PO001-3.1.03-0051-C0001
Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря BG161PO001-3.1.03-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз