Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130219264 "МОДУЛ - Н" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Знаме на труда" 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЦЪРКВА "СВ.ГЕОРГИ" В С.АРБАНАСИ” BG161PO001-3.1.01-0003-C0001
„Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религите, гр. Стара Загора” BG161PO001-3.1.01-0005-C0001
Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство BG161PO001-1.1.05-0007-C0001
Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров” – Варна BG161PO001-1.1.05-0009-C0001
Реконструкция и обновяване на на Сатиричен театър "Алеко Константинов" - гр. София BG161PO001-1.1.05-0014-C0001
Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс "България" - гр. София BG161PO001-1.1.05-0017-C0001
Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей "Св. София" BG161PO001-1.1.05-0020-C0001
Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска” BG161PO001-3.1.01-0006-C0001
Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица BG161PO001-3.1.01-0008-C0001
Възстановяване на сградата на "Кръстатата казарма" (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, гр. Видин BG161PO001-3.1.01-0010-C0001
Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм” BG161PO001-3.1.01-0007-C0001
Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец BG161PO001-3.1.01-0011-C0001
Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново BG161PO001-3.1.01-0009-C0001
Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”. BG161PO001-3.1.01-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз