Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101794432 "Зорка" ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул. "Васил Коритаров" №2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Извънкласните дейности, начин да осмислим свободното време на децата ни и развием техните интереси и способности ” BG051PO001-4.2.03-1124-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз