Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108063548 ЕТ "Дием ДМ" - Метин Мустафов
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Ардино 6750 Ардино ГР. АРДИНО, общ. АРДИНО, ул. "ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА" №11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ЗАЕДНО ДНЕС ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ” BG051PO001-5.2.06-0143-C0001
„Грижа за качествен живот в общността” BG051PO001-5.2.07-0157-C0001
ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА АРДИНО BG051PO001-5.1.04-0044-C0001
„Компетентният служител – гаранция за качествени услуги и удовлетворени потребители” BG051PO002-2.2.15-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз