Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126061958 "ЕРАТО ХОЛДИНГ" АД
Седалище Област: Хасково Община: Хасково 6300 Хасково бул. Съединение 67
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновление и рехабилитация на ОУ „проф. д-р Асен Златаров” – с. Минерални бани BG161PO001-4.1.01-0108-C0001
Ремонт на училищен комплекс – СОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Дреновец BG161PO001-4.1.01-0130-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз