Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131254649 "Плеядес България"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Веслец"No 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І BG161PO005-3.0.02-0001-C0001
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода BG161PO001-3.1.03-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз