Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040293760 ЕТ Иван Палашев-ИПАЛ
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик Цар Освободител №5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Пазарджик – устойчиво развиваща се община BG161PO001-4.2.01-0045-C0001
Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември BG161PO001-4.2.01-0111-C0001
EНТЕР – 2 - развитие на модела за социално включване на бивши затворници BG051PO001-5.1.01-0107-C0001
Пилотиране на иновативна социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, освободени от местата за лишаване от свобода BG051PO001-5.2.06-0253-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO002-3.3.02-0024-C0001
EXIT. Пилотна система за последващи грижи за младежи в конфликт със закона BG051PO001-7.0.01-0057-C0001
Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители BG051PO001-7.0.01-0056-C0001
"Портал - подкрепа за професионална реализация" BG051PO001-4.1.06-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз