Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121065917 „Център за хуманитарни изследвания” ЕООД – София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София община Слатина,ул. „Латинка” № 18, вх. А, ап. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на свлачище с. Плетена - община Сатовча BG161PO001-4.1.02-0015-C0001
Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан BG161PO005-3.0.01-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз