Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121359317 „Софинвест” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Гр. София, ж.к. Зона Б-19, ул. "Димитър Петков", б ул. „Париж” №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район “Овча Купел” BG161PO005-1.0.02-0055-C0001
Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите "Манастирски ливади - изток"/район "Триадица/, "Кръстова вада - изток"/район "Лозенец"/ и "Гърдова глава" /район "Витоша"/ на територията на град София BG161PO005-1.0.01-0090-C0001
„Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап. Силово укрепване.” BG161PO001-1.4.04-0004-C0001
Проект за интегриран столичен градски транспорт BG161PO001-1.5.02-0001-C0001
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода BG161PO001-3.1.03-0033-C0001
Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София BG161PO001-1.1.12-0019-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
Инженерна инфраструктура на местност "Бул. Сливница" - ІІ етап, между улица "Минск" и бул. "Панчо Владигеров" BG161PO005-1.0.06-0078-C0001
Изграждане на дублъор на ляв Владайски колектор BG161PO005-1.0.06-0042-C0001
Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0003-C0001
Парково пространство на НДК-възстановяване и обновяване BG161PO001-1.4.09-0034-C0001
"Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на териториите на райони "Люлин" и "Връбница" на Столична община" BG161PO001-1.2.02-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз