Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000351795 община Ракитово
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Ракитово 4640 Ракитово ул. „Иван Клинчаров" №57
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за завършване и реконструкция на канализация и изграждане на ПСОВ в община Ракитово 12.01.2009 0 0 4 308 0 32,00 Прекратен
Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Ракитово 02.07.2009 70 754 66 402 5 174 66 374 12,00 Приключен
Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово" 13.12.2010 767 861 767 861 0 652 682 28,67 Приключен
Създаване и популяризира-не на културно-историчес-кия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина” 28.12.2010 1 920 655 1 755 779 180 413 1 492 412 34,17 Приключен
ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА 20.11.2012 205 013 205 013 0 196 134 14,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Ракитово 28.03.2013 73 553 73 553 0 73 553 12,00 Приключен
Община Ракитово за организационно развитие 19.08.2013 74 616 74 616 0 74 616 12,00 Приключен
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово 28.10.2013 66 017 66 017 0 66 017 9,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Ракитово с помощта на надграждащи обучения 14.01.2014 79 600 79 600 0 79 600 9,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност на служителите администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията. 13.08.2014 42 780 42 780 0 42 780 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз