Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831727062 АБВ ТЕХ ЕООД, предст. от Людмил Симеонов
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Кл. Охридски 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ателие- Млад дизайнер” BG051PO001-5.1.01-0132-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз