Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200787949 Ес Пи Еф България ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. „Иван-Асен ІІ” № 93
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ЕкоГлобус BG161PO005-3.0.01-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз