Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176011445 "Обединение-Любимец"ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул."Дамяница"№2,ет.4, ап.17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мерки за енергийна ефективност в СОУ " Желязко Терпешев", гр.Любимец BG161PO001-4.1.03-0093-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз