Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831385737 Медицински университет - София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1431 София ул. Акад. И. Гешов, 15
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обучение на студенти по фармация за консултиране на болни с хипертония в аптеки 30.09.2009 90 213 90 213 0 90 213 12,00 Приключен
Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ - София. 02.06.2010 2 747 509 2 747 509 0 2 610 133 32,67 Приключен
Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве 05.11.2012 262 716 262 716 0 262 716 24,00 Приключен
Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета 18.07.2013 465 619 465 619 0 465 619 17,00 Приключен
"Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в наномедицинските изследвания" 09.08.2013 4 415 005 3 752 754 676 916 3 752 754 24,00 Приключен
"Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическото лечение на фармакорезистентните епилепсии и неврологичните заболявания" 14.10.2013 2 261 091 1 921 927 453 114 1 921 927 13,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА МРЕЖА ЗА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 17.06.2008 24,00 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
"Информационни компонента на храненето" 07.12.2012 30,00 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз