Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176042095 "Тренинг Фактори" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ГР. СОФИЯ, общ. СТОЛИЧНА, ул.ГОГОЛ № 21 ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дневен център за деца BG051PO001-5.2.06-0114-C0001
Разбирам и приемам BG051PO001-4.1.05-0109-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация - Троян BG051PO002-2.2.08-0084-C0001
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства BG051PO001-5.2.13-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз