Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175189402 КСВ Инженеринг ООД
Седалище Област: София област Oбщина: Самоков 2000 Самоков Гр. Самоков 2000, ул. Иречек № 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша BG161PO005-3.0.01-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз